krawcowa hala targowa wroclaw

krawcowa hala targowa wroclaw Aby zmienić go na ostatni piątek na przykład kliknij projektu na pasku menu u góry strony kliknij na informacje o projekcie w otrzymanej okienko, a następnie wprowadzić datę chcesz w polu Stan Date.

Nie trzeba śledzić wszystkie te informacje w MS Project, aby móc określić SV swojego projektu lub SPI. Excel został stworzony, aby umożliwić użytkownikom manipulowanie danymi i można wyeksportować dane potrzebne do arkusza kalkulacyjnego Excel i wykonać tam niezbędnych obliczeń. Aby utworzyć arkusz kalkulacyjny Excel trzeba musisz wyeksportować plik MS Project do pliku Excel. Odbywa się to poprzez wybranie funkcji Zapisz jako z menu Plik. Powstały okienko pozwala wybrać typ pliku, który chcesz utworzyć. Wybierz Excel skoroszyt. Wybranie tej opcji pojawi się okno Export Wizard. Kreator pozwala odwzorować pola MS Project chcesz wyeksportować i nazwę kolumny Excel, które przechowuje pole. Istnieje kilka pól, które są obowiązkowe dla naszych celów: id zadania, nazwę zadania, datę rozpoczęcia, data zakończenia, czas trwania, procentowy kompletne i kod konspektu. Można wybrać dodatkowe pola, jeśli chcesz zobaczyć zasób przydzielony do zadania, na przykład.

Czas trwania zadania i% wypełnić pola są te, które trzeba zrobić swoje obliczenia, ale trzeba najpierw zrobić kilka edycji. Wyeliminuj wszystkie zadania podsumowania z arkusza kalkulacyjnego przy użyciu albo identyfikator zadania lub kod konspektu. Podsumowanie Zadania są pogrubione w MS Project, ale niestety oni nie pozostają pogrubione, gdy eksportowane do Excela, dlatego należy użyć identyfikatora zadania lub kod konspektu. Aby użyć kodu konspektu, przypisać unikalny kod do każdego zadania, a drugi do zadań sumarycznych, a następnie rozebrać się wszystkiego z wyjątkiem zadań. Aby użyć id zadanie zidentyfikować hierarchie w arkuszu kalkulacyjnym (zadania np rodzic 1.2.5.1.2 zadaniem i dziecko 1.2.5.1.2.1 i 1.2.5.1.2.2), a następnie pozbawić wszelkich zadań rodzicielskich.

Artykuł dzięki: